Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
RECENTE NIEUWTJES

RECENTE NIEUWTJES

5/2/2008 - Persbericht: "Autisme, er is nog veel waar U geen weet van heeft"

Persbericht:                                                                   Emmeloord, 3 februari 2008

 

 

Autisme, er is nog veel waar U geen weet van heeft

 

Als ouder van een kind met een vorm van autisme is Roely Hulshof in het najaar van  2006 een persoonlijke website begonnen. U hoeft haar naam maar in te vullen op Internet en deze brengt u bijna letterlijk bij haar op de stoep. Ouders die zij spreekt, vertellen haar vaak in vertwijfeling over hun ervaringen en weten niet uit de doolhof te komen waarin zij met hun zorgen over hun kind(eren) terecht zijn gekomen. “Ik wilde net als andere ouders die een persoonlijke site zijn begonnen over de verhalen van hun kinderen de problematiek publiekelijk maken. Laten weten wat het is om een kind met een autismestoornis te hebben en de mensen zo uitgebreid mogelijk te informeren over autisme en aanverwante zaken. Ook om mensen met elkaar in contact te brengen,” verteld deze 36-jarige moeder.

In 2004 kreeg haar jongste kind, in de leeftijd van 7 jaar na een korte vraaggesprek en een paar onderzoeken de diagnose: PDD-nos, subtype MCDD.

 

MCDD?

MCDD wordt beschouwd als een variant van het autisme. De kern van de problematiek ligt echter minder op het terrein van de sociale contacten; voor een kind met MCDD is vooral het reguleren van gedachten en emoties een probleem. Het kind is minder goed in staat zijn innerlijke gemoedsgesteldheid in evenwicht te houden en onderscheid te maken tussen fantasie en werkelijkheid.

Kinderen met MCDD proberen wel contact te maken met anderen, maar ze missen vaak het vermogen sociale verhoudingen goed te doorzien. In de geborgenheid en veiligheid van individuele contacten met volwassenen kunnen ze veelal redelijk functioneren. Het gaat mis zodra de situatie complexer of minder overzichtelijk wordt. Op het schoolplein, in de winkel, op het verjaardagspartijtje, op het familiefeest ontsporen deze kinderen heel snel, en ze reageren dan met angst of woede.

Gevolgen voor het gezin

“Omdat het gedrag van kinderen met MCDD in één-op-één-relaties niet zo snel ontspoort, worden de problemen van ouders niet altijd even serieus genomen. Bovendien hebben veel kinderen en mensen met autisme de neiging om ‘aangepast gedrag’ te vertonen in een ‘onveilige omgeving’ waardoor het gedrag nog minder opvallend is. Het beschermen van hun kind door ouders tegen ál te veel binnenkomende prikkels kan worden opgevat als overbezorgdheid.

Het gehele gezin raakt steeds meer geïsoleerd doordat de buitenwereld niet langer begrip op kan brengen voor een situatie waar men zelf niet 24-uur over zorgt. “Zo hebben wij nauwelijks contact met familie of vrienden waar wij heen kunnen, omdat onze zoon de sociale interactie niet aan kan en wij niet altijd in de gelegenheid zijn om een Time-out voor hem te realiseren. Wanneer wij er voor kiezen om als gezin ergens heen te gaan moeten wij allerlei scenario’s in ons hoofd nemen en daarop voorbereid zijn. Bovendien krijgen wij na een uitje thuis een onhandelbaar kind, door alle prikkels die hij heeft op gedaan buiten zijn veilige omgeving die hij thuis pas kwijt kan. Toen mijn man en ik in januari vorig jaar de eerste bijeenkomst hadden van de oudergespreksgroep in onze eigen woonplaats, vroeg een vader verbaasd: “Hoe kunnen jullie in een kleine huiskamer als dit een verjaardag met familie of vrienden vieren?”  “Nou”, zei ik toen als antwoord, “het ‘voordeel’ met een ASS-kind is dat je weinig sociale contacten overhoudt en de agenda bijna leeg! Mijn sociale contacten zijn de ouders via Internet.”

 

Roely heeft volkomen begrip voor mensen die niet langer contact willen houden, omdat men normale sociale verwachtingen hebben, waar hun gezin niet aan kan voldoen. “Wij willen ook wel met vrienden/kennissen een bakkie koffie ergens drinken, samen naar de bios of gezellig uit naar een park en daar lekker dollen met de kids. Alleen is de meerzorg die wij hebben betreffende onze zoon zo veel eisend dat wij lichamelijk en geestelijk moe zijn en het levert meer negatieve dingen op dan positief, tenzij wij zonder onze zoon kunnen gaan. Daarvoor heb je betrouwbare oppas nodig en die is op één hand te tellen, ‘t is maar één persoon en die moeten wij dan ook nog betalen van onze Bijstandsuitkering.”

 

Autisme een ‘modegril’?

Het lijkt er wel op. Waar je ook kijkt komt men verhalen tegen over autisme. 1 Op de 5 kinderen in de wereld schijnt een vorm van autisme te hebben. Hoe is het mogelijk dat deze cijfers naar voren komen. Zelfs professionals staan met hun handen in het haar en kunnen geen volledig beeld geven. Medicatie wordt kinderen voorgeschreven terwijl er onvoldoende onderzoek naar gedaan is of deze medicatie wel het gewenste effect heeft. “Geen geld om te onderzoeken” wordt er dan geroepen, “ bovendien het wordt al jaren voorgeschreven aan psychiatrische volwassenpatiënten en m.b.v. deze inzichten kunnen wij het middel toch wel voorschrijven.” Nee, zo blijkt nu, want onderzoeken hebben immers al lang uit gewezen dat kinderen een ander afweersysteem hebben dan volwassenen, is het dan ook niet logisch dat kinderen anders reageren op de medicatie en therapieën die voorhanden liggen?                                        

Ouders die echter worden ‘gedwongen’ om het medicijntraject te volgen, want anders krijg je niet de nodige gelden om zorg in te kopen via PGB of ZIN. Het kind dient immers ‘uit behandeld’ te zijn, een van de vele criteria waar je aan moet voldoen om de broodnodige gelden te kunnen ontvangen. Je bent als ouder overgeleverd aan de indicatiesteller van dat moment hoe de indicatieregels worden toegepast.

“Verhalen van ouders en kinderen die vastdraaien in de zorg zijn er, teveel! Kinderen die door de "zorg" kapot zijn gemaakt en in een psychiatrische inrichting zijn opgenomen. Kinderen die het besef nog hebben en niet als mummies rondlopen door de medicatie willen niet langer meer leven, verwijten hun ouders/verzorgers nalatigheid. Ouders die in alle vertwijfeling met hun hulpvraag naar ‘specialisten’ zijn gegaan om geholpen te worden. Wie herinnert zich niet het verhaal van Jolanda Venema” Voor sommige ouders komt het moment dat hun kind thuis niet meer mee kan draaien in het gezin en in een woonvoorziening geplaatst moet worden, “ vervolgd Roely Hulshof haar relaas. “ Het is landelijk niet goed  gesteld met die voorzieningen. Men is nog steeds niet in staat om in de praktijk de wachtlijst weg te werken die er werkelijk bestaat. Woonvoorzieningen die qua populatie niet op elkaar zijn afgestemd, hulpverleners die niet voldoende op de hoogte zijn van de problematiek, de woonvoorziening zelf die te kort schiet in het tegemoetkomen in de hulpvraag. Ouders en dan met name de kinderen die het betreft zijn toch afhankelijk van deze voorzieningen waar lange wachtlijsten voor staan en er niet of nauwelijks vervangende zorg voor wordt geleverd. Als ouder krijg je daar slapeloze nachten van en heb je het gevoel dat je je bloedeigen kind overleverd aan de wolven.

Ik zie meer en meer dat veel kinderen met (bijvoorbeeld) MCDD veel te laag zijn ingeschaald wat betreft het onderwijs. De overmaat aan prikkels in het hedendaags onderwijs maakt bij veel kinderen dat ze minder goed/ minder snel de lesstof opnemen waardoor ze zich niet kunnen ontplooien. Ook is er geen echt prikkelarm HAVO/VWO/Gymnasium waardoor er gepusht wordt in de richting van VMBO. Er gaat daardoor veel talent verloren waarvan de economische schade nooit erkend is.
Brussen, de broers en zussen van een kind met ASS hebben al last van een "apart kind" in het gezin, als het thuis komt te zitten bij gebrek aan een passende school wordt het helemaal problematisch.
Mijn persoonlijke mening is dat er niet meer autistische kinderen zijn/komen, maar wel dat de maatschappij steeds meer barrières opwerpt voor mensen om "anders" te zijn en op hun eigen manier een steentje bij te dragen aan de vooruitgang. Anders-zijn betekent nu meer dan vroeger dat men buiten de maatschappij komt te staan en meer als hinder wordt beschouwd dan een waardvol mens die zijn steentje bij kan dragen aan de maatschappij.

 Zouden Einstein, Abel en Nobel in de huidige omstandigheden ook gepresteerd hebben wat ze indertijd gepresteerd hebben? Of zouden ze gezien hun eigenaardigheden via een ZMOK school en het VMBO in de sociale werkplaats terecht gekomen zijn?”

 

Wat te doen?

Mensen in de directe omgeving van gezinnen met autisme zouden kunnen helpen door zich open te stellen voor de problematiek waar de gezinnen zich in begeven. Het is geen ‘gezeur’, maar een schreeuw om begrip en hulp geweest toen de ouders een beroep op u deden. Professionals zouden hun handen ineen moeten sluiten en de ouders en cliënten daarbij betrekken. Met onze gezamenlijke inzichten komen wij een stuk verder dan nu het geval is. Financieel zijn er meer middelen nodig, waarmee het Autisme Fonds de nodige onderzoeken een financiële impuls kunnen geven.

De Nederlandse Politiek dient zich bewust te zijn van de problematiek en m.b.v. instanties die betrokken zijn bij de zorg en hulpverlening, afvaardiging van ouders en cliënten een werkplan op te stellen die binnen 5 jaar gerealiseerd dient te zijn. Nu gebeurt er ook wel het een en ander om de problematiek aan de kaak te stellen, maar dat gebeurd zo versplinterd en schijnt de naamstelling van degene die het aan de kaak stelt belangrijker dan waar het werkelijk om draait. Bovendien is er zoveel veel wildgroei van particuliere ‘hulpverleners’ door de komst van de PGB dat het hoog tijd wordt voor een kwaliteitsmerk en landelijke controle van navolging van diverse regels die ook voor de particuliere hulpverleners dienen te gelden,” volgens Roely Hulshof. “Onze kinderen hebben ook het recht op zorg, goede scholing, vrije tijdsbesteding, werkgelegenheid en woonvoorzieningen. Een plek onder de zon!”

 

Permanente Link

27/12/2007 - Farmaceuten VS aangeklaagd om off label gebruik aan te pakken

Donderdag 13 december 2007 (20071213)
bron: De Morgen
copyright: Redactie Schizofrenie Bulletin / Ypsilon
locatie: psychoseplein.nl

FARMACEUTEN VS AANGEKLAAGD OM OFF LABEL GEBRUIK AAN TE PAKKEN

ARKANSAS,13-12-2007 - De Amerikaanse staat
Arkansas heeft deze week fabrikant Janssen
aangeklaagd vanwege 'misleidende en illegale
promotie' van het antipsychoticum Risperdal. Die
zou de verkoop van het product voor aandoeningen
waarvoor het niet is geregistreerd (het zogeheten
'off label' voorschrijven) de hoogte hebben
ingejaagd. Dat meldt dagblad De Morgen op basis
van berichtgeving in The Wall Street Journal. Een
derde van de ouderen in Amerikaanse rusthuizen
zou antipsychotica krijgen toegediend zonder psychotisch te zijn.

In de aanklacht spreekt de openbare aanklager van
'foutieve en misleidende campagne voor het
product' en 'een illegaal promotieprogramma van
onwettige praktijken'. "Het grootste marktaandeel
voor atypische antipsychotica in de VS is
grotendeels het gevolg is van marketing van
Risperdal voor gebruik dat medisch niet nodig
is." Ook producenten van andere antipsychotica
zoals Eli Lilly en AstraZeneca zijn al gedagvaard in andere staten.

De voorbije jaren zouden Amerikaanse
overheidsgezondheidsdiensten meer geld hebben
uitgegeven aan antipsychotica dan aan welke
klasse medicijnen, inclusief antibiotica,
aidsmedicijnen of bloeddrukverlagers ook, stelt
The Wall Street Journal. De aanklager wijst erop
dat Janssen Pharmaceutica vier jaar geleden nog
op de vingers is getikt door de FDA (Food and
Drug Administration). Ondanks een verzoek daartoe
had Janssen in de bijsluiter niet gewaarschuwd
voor het risico van hyperglycemie en
suikerziekte, maar de risico's juist geminimaliseerd.

Voor Wim Viering, woordvoerder van de Nederlandse
tak van Janssen-Cilag, staat niet vast dat er te
veel wordt voorgeschreven. "En als dat al zo zou
zijn, hebben artsen daar ongetwijfeld een goede
reden voor. Reclame is strikt gereguleerd en is
altijd binnen de geregistreerde indicaties. Dat
geldt voor ons land, maar ook voor de VS." Zijn
Belgische collega Cristian de la Porte reageert
soortgelijk: "Wij hebben er geen zeggenschap over
of zij de medicatie voorschrijven binnen of
buiten de goedgekeurde indicaties. Het lijkt me
onmogelijk dat plots alle artsen zo beïnvloed
worden door marketing dat ze allemaal op een
ongecontroleerde manier beginnen voor te
schrijven. Indien dat wel het geval is, zit er
ook een groot ethisch probleem bij de artsengroep."


-------------------------------------------------------------

Het Schizofrenie Bulletin is een service van
Ypsilon, de vereniging voor familieleden van
mensen met schizofrenie of een psychose.
Voor meer informatie: http://www.ypsilon.org/schizbul.htm
Permanente Link

27/12/2007 - Actie tegen stigmatiserende radiospot VWS succesvol

Woensdag 12 december 2007 (20071212)
bron: Platforn GGZ
copyright: Redactie Schizofrenie Bulletin / Ypsilon
locatie: psychosepelin.nl

ACTIE TEGEN STIGMATISERENDE RADIOSPOT VWS SUCCESVOL

DEN HAAG, 12-12-2007 - Een radiospot van het ministerie van VWS over
de veranderingen in het zorgstelsel zal niet langer worden
uitgezonden. Dat heeft het ministerie besloten na overleg met het
landelijk Platform GGZ, dat op initiatief van Ypsilon protesteerde
tegen de 'stigmatiserende en ineffectieve' voorlichting. In
radiospotjes wordt gepoogd mensen te wijzen op de veranderingen in de
zorg per 1 januari 2008 voor mensen met psychische klachten. Zo wordt
iemand, die zegt Napoleon te zijn, gefeliciteerd met de komende veranderingen.

De spot was aanleiding voor het landelijk Platform GGZ om een brief
te sturen naar het ministerie, waarin het zei met verbazing en
ontzetting kennis te hebben genomen van de nieuwste
voorlichtingscampagne. Ter Avest, directeur van het Platform, zei
daarin "werkelijk geen idee" te hebben wie van de achterban door zo'n
spotje wordt aangesproken. Volgens Ter Avest was de actie van het
ministerie juist kwetsend, "te meer omdat de GGZ de laatste jaren
onderhevig is aan forse bezuinigingen en veranderingen. De gevolgen
daarvan zijn vaak heel ingrijpend voor clienten en familieleden. Wat
ons betreft moet daar serieuzer mee worden omgegaan."

Het ministerie van VWS besloot na overleg met het Platform om het
spotje "Napoleon" vanaf vorige week vrijdag niet meer uit te zenden.
VWS gaf hierbij aan dat het spotje niet beledigend was bedoeld, maar
zij het oordeel van belangenorganisaties dat mensen dit wel als
beledigend kunnen opvatten, niet in twijfel wil trekken. Het Platform
en het Ministerie van VWS hebben afgesproken volgend jaar verder door
te praten over wat voor soort campagnes dan wel kunnen.

-------------------------------------------------------------

Het Schizofrenie Bulletin is een service van Ypsilon, de vereniging
voor familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose.
Voor meer informatie: http://www.ypsilon.org/schizbul.htm
Permanente Link

27/12/2007 - Prijsverlaging Risperdal moet komst generiek tegengaan

Vrijdag 7 december 2007 (20071207)
bron: Janssen-Cilag
copyright: Redactie Schizofrenie Bulletin / Ypsilon
locatie: psychoseplein.nl

PRIJSVERLAGING RISPERDAL MOET KOMST GENERIEK TEGENGAAN

TILBURG, 7-12-2007 - De prijs van Risperdal zal per 1 januari 2008
fors naar beneden gaan. Met de maatregel hoopt producent
Janssen-Cilag eventuele concurrenten de wind uit de zeilen te nemen
die een goedkopere, merkloze variant op de markt willen brengen. Het
octrooi loopt vandaag, 7 december 2007, af. Risperdal, met als
werkzame stof risperidon, is in Nederland een van de meest gebruikte
atypische antipsychotica voor de behandeling van schizofrenie.
Doordat het middel al volledig werd vergoed, heeft de prijsverlaging
geen financiele gevolgen voor de patient.

De prijsverlaging kan Janssen-Cilag helpen het hoge marktaandeel in
de antipsychotica vast te houden. De merkfabrikant denkt echter ook
dat de maatregel in het belang van de patient is. Voor veel
aandoeningen is het verschil tussen een merkgeneesmiddel en een
merkloze (generieke) variant te verwaarlozen. Juist bij schizofrenie
is dat echter niet zonder meer het geval, leert recent onderzoek.
Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg concludeerden onlangs
dat patienten wantrouwend staan tegenover zo'n deze verandering als
die niet vooraf met de arts is besproken. Het wantrouwen zou de kans
groot maken dat patienten met psychosen of schizofrenie hun medicatie
bij een wisseling laten staan. Apothekersorganisatie KNMP kwam een
jaar geleden al hetzelfde signaal: "Bij aandoeningen zoals depressie
of psychose, waarbij men nog wel eens wantrouwend tegenover medicatie
staat, kan een ander uiterlijk van geneesmiddelen of een (vermeende)
veranderde werking of bijwerking het vertrouwen verder schaden".

"Elke onnodige verandering in hun medicatie is ongewenst omdat het
trouw innemen van medicijnen hierdoor in het gedrang kan komen."
Onder dat motto tracht Janssen er met de prijsverlaging voor te
zorgen dat patienten die stabiel zijn op Risperdal ook in de toekomst
Risperdal blijven krijgen.

-------------------------------------------------------------

Het Schizofrenie Bulletin is een service van Ypsilon, de vereniging
voor familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose.
Voor meer informatie: http://www.ypsilon.org/schizbul.htm
Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief dan kan dat gratis via  http://www.ypsilon.org/aanmelden.htm#schizbul
Permanente Link

7/12/2007 - Mantelzorgcompliment

MANTELZORGCOMPLIMENT

Hoe werkt het?

Als u een mantelzorgcompliment mag geven, krijgt u automatisch een formulier thuisgestuurd door de SVB. Hierop kunt u invullen aan welke mantelzorger u het compliment wilt geven. Zodra de SVB het formulier heeft verwerkt, krijgen u en de mantelzorger een bevestigingsbrief.

Voor wie is het compliment?

Het mantelzorgcompliment is alleen bedoeld voor mensen die langdurig intensieve zorg geven. Heeft u geen bericht gehad? Dan betekent dit dat u dit jaar niet in aanmerking komt voor het geven van een mantelzorgcompliment.

De SVB krijgt van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en Bureau Jeugdzorg de gegevens van de mensen die in aanmerking komen om een mantelzorgcompliment aan hun mantelzorger te geven. De voorwaarden die zij hanteren zijn als volgt: 
 • U heeft een indicatie voor extramurale AWBZ-zorg van tenminste 6 maanden.
 • De indicatie moet na 1 april 2007 zijn gegeven.
 • Op de indicatie moet staan dat er sprake is van mantelzorg.
Als u vragen heeft over uw indicatiebesluit kunt u contact opnemen met het CIZ of Bureau Jeugdzorg.

Wat is extramurale AWBZ-zorg?

Iemand met een indicatie voor extramurale AWBZ-zorg heeft langdurig zorg nodig. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het wassen en aankleden. Als de mantelzorg niet zou worden gegeven, zou een professionele kracht deze hulp hebben gegeven. Het gaat hier dus niet om hulp bij het huishouden, zoals boodschappen doen, schoonmaken of eten koken.

Eén compliment per jaar

Degene die het formulier ontvangt, kan maar één mantelzorger opgeven voor het mantelzorgcompliment.

Deze mantelzorger mag op zijn of haar beurt maar van één persoon een mantelzorgcompliment ontvangen. Een mantelzorger krijgt per jaar dus niet meer dan 250 euro.

Indicatie

Is de indicatie voor 1 april 2007 afgegeven? En is er sprake van mantelzorg, maar weet het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) dat (nog) niet? Dan kunt u ervoor kiezen om een herindicatie aan te vragen bij het CIZ. Op de website www.mezzo.nl vindt u informatie over de voor- en nadelen van een herindicatie.

Heeft u na 10 november 2007 een indicatie of herindicatie gekregen? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u ook vanzelf bericht, alleen wat later. Het bedrag wordt ook pas later overgemaakt.


Wat gebeurt er in 2008?

Als u in 2008 ook in aanmerking komt om een mantelzorgcompliment te geven, krijgt u in augustus of september bericht van de Sociale Verzekeringsbank. Het mantelzorgcompliment wordt dan ook weer op de Dag van de Mantelzorg, 10 november 2008, uitbetaald.

Bron: http://www.svb.nl/internet/nl/regelingen/mantelzorgcompliment/aanmerking/index.jsp
Permanente Link

7/12/2007 - SOEMO-KAARTEN waarden en normen leren aan de leerling


Voor leerlingen van het basisonderwijs

 

Dit artikel is bedoelt voor docenten....Titel: SOEMOkaarten (normen en waarden), Map 1, 2, 3 en 4
Auteur(s): Wiebren de Jong
Bestelnummer: 5070
Uitvoering: Vier ringbanden, 627 blz.

Prijs: € 387,50 (all-in)


Aanvulling: PDF document (Voorbeelden)
Klik links om het bestand te bekijken of rechts, Doel opslaan als... om het te downloaden.


Omschrijving:
Ruim voor het verschijnen van deze methode waren er al vele verkocht! Drs. Wiebren de Jong, auteur van de SOEMOkaarten, heeft namelijk al op een groot aantal bijeenkomsten uitleg en informatie over het pakket verstrekt. Bovendien is het pakket daardoor bekend geraakt bij onderwijsbegeleidingsdiensten en andere instanties, die op hun beurt de scholen weer informeerden. Ook de scholen die meewerk(t)en aan het ontwikkelen van de kaarten lieten zich niet onbetuigd. Kortom, de roem ging deze kaarten reeds vooruit!
De praktische hanteerbaarheid van het pakket speelt daarbij ongetwijfeld een zeer grote rol.

Waar gaat het om?
Iedere leerkracht vindt het belangrijk dat kinderen bijvoorbeeld weten wat schamen is, dat kinderen weten wat er met je gebeurt als iemand zich schaamt en dat iederéén zich wel eens schaamt. Bovendien mogen kinderen leren wat je aan schamen kunt doen. Immers een dergelijke ondersteuning kan kinderen helpen bij hun sociale weerbaarheid en emotionele ontwikkeling.

Anderzijds vinden leerkrachten het belangrijk dat leerlingen zich ‘weten te gedragen’: welk gedrag past bij welke situatie? Welk gedrag kan door anderen als hinderlijk en kwetsend worden ervaren? Ook op die ondersteuning mogen kinderen rekenen.

Maar... Die ondersteuning schud je niet zomaar uit de mouw: je hebt als leerkracht materiaal nodig.

Een methode die:

 • preventief de sociaal-emotionele ontwikkeling ondersteunt;
 • een belangrijke bijdrage levert aan een positief en veilig leerklimaat;
 • weinig tijd kost per week (15 minuten);
 • per week uitgebreid kan worden als het de leerlingen ‘pakt’;
 • aansluiting biedt bij wat ‘hot’ is voor kinderen, bijvoorbeeld incasseren, zich schamen, eerlijk;
 • een doorgaande lijn biedt van groep 1 t/m 8;
 • nauwelijks voorbereiding kost (5 minuten);
 • rustige werkvormen biedt;
 • louter werkbladen heeft met meerkeuze-opdrachten;
 • prachtig geïllustreerde (zwart/wit) kopieerkaarten biedt;
 • geen dure cursus voor teamleden vereist;
 • goedkoper is dan concurrerende pakketten;
 • ontwikkeld en gemaakt is door collega’s uit het onderwijs.

Verdeeld over vier mappen van meer dan 150 bladzijden zitten in een losbladig systeem in totaal 200 prachtig geïllustreerde kaarten: 25 kaarten per leerjaar. Elke kaart behandelt een sociaal-emotioneel woord: alleen, heimwee, zenuwachtig, stoer. Of probeert leerlingen vaardigheden aan te leren, bijvoorbeeld ‘Je spullen terug vragen’ of ‘Belangstelling tonen voor een ander’. Ook brengen de kaarten vergissingen van kinderen aan de orde, bijvoorbeeld ‘Als een vriendje bij mij thuis speelt, ben ik de baas’, of ‘Als iemand mij een klap geeft, mag ik terug slaan’.

Op de vervolgbladen vindt u steeds verhalen, gedichten, versjes, vragen, ideeën om de woorden, vaardigheden en vergissingen te introduceren en verder te bespreken. Direct klaar voor gebruik! Zodra de kinderen gegrepen zijn door het onderwerp, zou in de rest van de week verder gepraat kunnen worden. Daarvoor worden suggesties gegeven. Een onderwerp is vooral ‘hot’, als er een relatie ligt naar wat net is gebeurd. Doordat de methode losbladig is, is het steeds mogelijk onderwerpen aan de orde te stellen die kinderen en leerkrachten wat doen. Bovendien is de methode daardoor flexibel in te zetten in de (combinatie)groepen. Op een registratiekaart kunt u bijhouden wat reeds aan de orde is geweest.

De mappen zijn als volgt ingedeeld:
 1. Map 1, groep 1, 2 en 3
 2. Map 2, groep 3, 4 en 5
 3. Map 3, groep 5, 6 en 7
 4. Map 4, groep 7 en 8

Voor een overzicht van de onderwerpen kunt u bij de beschrijving van de mappen 1, 2, 3 en 4 de registratiekaart downloaden.

U kunt hier de handleiding bij de mappen
downloaden.

Wilt u enkele voorbeelden van de kaarten zien?
Klik dan hier.

Voor contact met Drs. Wiebren de Jong, bijvoorbeeld voor een informatiebijeenkomst of voor hulp bij de implementatie van het pakket, kunt u het beste een mailtje sturen naar
wi.dejong@cedin.nl

Bron: http://www.eduforce.nl/
Permanente Link

7/12/2007 - Groeiend aantal leerplichtige kinderen met autisme zit thuis

Op zaterdag 24 november stond het programma Premtime in het teken van het onderwijs aan kinderen met autisme. Presentator Prem Radhakishun had ondermeer een gesprek met Sylvia Hasper, projectleider van het Landelijk Netwerk Autisme en het project ‘Passer’. Beide projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de WEC-Raad, de belangenorganisatie voor het speciaal onderwijs in Nederland.

 

Expertiseplatform Passer ontwikkelt webschool
Zowel de WEC-Raad als het Landelijk Netwerk Autisme (LNA) maken zich al jaren sterk voor het onderwijs aan kinderen met een vorm van autisme. In mei 2006 ging op gezamenlijk initiatief van de WEC-Raad en het LNA het project ‘PASSER’ van start: een expertiseplatform waarbinnen 172 speciale scholen hun kennis en deskundigheid op het gebied van onderwijs aan kinderen met autisme bundelen en met elkaar delen. Binnenkort gaat PASSER van start met een zogenaamde ‘webschool’; een uniek initiatief waarvan vooral leerplichtige kinderen die nu thuiszitten zullen profiteren!

 

Groeiend aantal leerplichtige kinderen met autisme zit thuis
In Premtime spreekt Sylvia Hasper vooral over leerplichtige leerlingen met autisme die thuiszitten. Hasper:  ‘Het is raar maar waar … in Nederland zitten leerplichtige kinderen met autisme thuis zonder dat er een haan naar kraait. Voor de onderwijswetgeving bestaan deze kinderen niet want ze staan niet ingeschreven op een school en bij de onderwijsinspectie zijn ze niet bekend. Hoe dat kan? Heel eenvoudig! Als ouders verhuizen en ze melden hun kind na de verhuizing niet aan bij een nieuwe school, dan is het kind buiten beeld van onderwijs.

 

Als leerlingen niet meer welkom zijn op school en ouders niet aan de bel trekken of als de leerplicht-ambtenaar zelf niet alert is, dan staan de kinderen als leerling geregistreerd terwijl er feitelijk geen onderwijs meer wordt gevolgd.” Sommige leerlingen met autisme die zijn stuk gelopen in het onderwijs worden opgevangen in kinderdagcentra  en zijn daarmee tevens uit beeld van onderwijs. “Het zijn dus eigenlijk zo’n beetje spookkinderen, want ze staan nergens geregistreerd, dus bestaan ze niet”, aldus Prem. “Maar weet je, ik heb hier een echte jongen van vlees en bloed. Hij heet Justin en hij heeft een vorm van autisme. En Justin zit al twee jaar thuis zonder onderwijs. Hoe kan het dat een leerplichtige jongen thuis zit en wat gaat de politiek daaraan doen?”

 

PASSER start met een webschool voor kinderen met autisme
Het Expertiseplatform PASSER maakt zich hard voor passend onderwijs aan leerlingen met autisme en wil hier iets aan doen. Op dit moment volgt een klein groepje thuiszitters met autisme digitaal onderwijs via de webcam. Net als in Engeland, Denemarken en Canada wordt ook in Nederland gewerkt aan digitaal lesmateriaal op het niveau van vmbo-t, havo en vwo. Daarmee wordt afstands-onderwijs aangeboden als leerlingen om bepaalde redenen niet naar school kunnen. Dit kunnen fysieke maar ook psychische redenen zijn. Sommige kinderen met autisme hebben door alles wat zij hebben meegemaakt angststoornissen gekregen of durven niet meer naar school uit angst dat ze worden weggepest. Door ze eerst in hun veilige thuisomgeving les te geven en de angststoornissen te behandelen kunnen ze geleidelijk aan weer leerbaar worden.
Het initiatief van PASSER wordt van ganser harte ondersteund door de WEC-Raad die deze ontwikkeling als een vorm van passend onderwijs beschouwt.

 

Onderwijsinspectie
Een webschool lijkt een ideale oplossing voor deze leerlingen, maar dan moet de onderwijsinspectie daar wel toestemming voor geven. Immers, in de onderwijswet staat dat onderwijs in een schoolgebouw moet worden gegeven aan een groep leerlingen en door een bevoegde leerkracht. Hasper: “De gewetensvraag hier is: “Zorgen we met elkaar dat Justin individueel onderwijs op maat krijgt met die ondersteuning vanuit AWBZ-zorg en onderwijs die hij nodig heeft? Of houden we vast aan wet- en regelgeving en accepteren we dat voor kinderen als Justin het recht op passend onderwijs en passende zorg niet geldt?” “De Commissie Gelijke Behandeling zal het straks nog druk krijgen”, aldus Prem, ‘die het er niet bij laat zitten!’

 

Geef uw reactie via info@landelijknetwerkautisme.nl
Bekijk de uitzending hier http://player.omroep.nl/?aflid=5962110 Het kan zijn dat deze na enige tijd niet meer werkt, omdat deze dan van het Internet wordt gehaald

 

Bron: NPS

Permanente Link

26/11/2007 - Help ons Helpen!

 

 

Ik vraag uw aandacht voor het volgende:

Het lijkt zo goed geregeld in Nederland qua zorg en hulpverlening, maar ... niets is minder waar.

Er valt een steeds grotere groep kinderen en jong volwassenen buiten deze boot! Het gaat om kinderen met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme, PDD/NOS en MCDD. De hulpverlening schiet enorm te kort. Schrijnende verhalen stapelen zich op. Deze kinderen/jongeren en hun ouders dreigen er massaal aan onderdoor te gaan. Dat moet stoppen!

Onze kinderen hebben recht op deskundige behandeling, begeleiding, woonvoorzieningen, crisisopvang, onderwijs, werk en dagbesteding.

Wij, ouders, luiden de noodklok !!!

Hoe kunt u ons helpen:

1. Wij vragen uw naam te plaatsen en laat zo aan de politiek weten dat u achter ons manifest staat.

Manifest

Geachte politici,

 

Ik vraag uw aandacht voor het volgende:

 

Het lijkt zo goed geregeld in Nederland qua zorg en hulpverlening, maar ... niets is minder waar.

 

Er valt een steeds grotere groep kinderen en jong volwassenen buiten deze boot! Het gaat om kinderen met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme, PDD/NOS en MCDD. De hulpverlening schiet enorm te kort. (zie manifest) Schrijnende verhalen stapelen zich op. Deze kinderen/jongeren en hun ouders dreigen er massaal aan onderdoor te gaan. Dat moet stoppen!

 

Onze kinderen hebben recht op deskundige behandeling, begeleiding, woonvoorzieningen, crisisopvang, onderwijs, werk en dagbesteding.

 

Wij,ouders, luiden de noodklok.

 

Wij bieden u hierbij dit manifest aan met onze handtekeningen.

 

Wij rekenen er op dat u hier gehoor aan geeft en er daadwerkelijk stappen worden ondernomen.

 

'Bijlage de ervaringsverhalen van ouders' deze ontbreekt om de privacy te waarborgen, maar deze zijn bekend bij de intiatiefneemster M.Collij.

Permanente Link

26/11/2007 - Nieuws afkomstig van LNA

Landelijke Netwerk Autisme www.landelijknetwerkautisme.nl


Landelijke Netwerk Autisme www.landelijknetwerkautisme.nl
 • AUTIPAS nu ook in het Spaans en Portugees
  De AUTIPAS verkrijgbaar voor iedereen die een stoornis in het autisme spectrum heeft. De AUTIPAS kan ook worden besteld door partners en ouders/verzorgers van volwassenen en kinderen met autisme. Om de pas op vakantie in het buitenland te kunnen gebruiken is de tekst van de folder ook in het Duits, Frans en Engels te downloaden en sindskort ook in het Spaans en Portugees.Meer informatie > >....

 • PASSER in PREMtime, uitzending gemist
  Groeiend aantal leerplichtige kinderen met autisme zit thuis Bron: WEC-Raad Bekijk de uitzending online   Op zaterdag 24 november stond het programma Premtime in het teken van het onderwijs aan kinderen met autisme. Presentator Prem Radhakishun had ondermeer een gesprek met Sylvia Hasper, projectleider van het Landelijk Netwerk Autisme en het project ‘Passer’. Beide projecten worde....

 • Klassiek autist, asperger, PDD-NOS, Rett, desintegratiestoornis, MCDD?
  Klassiek autist, Asperger, PDD-NOS, Rett, Desintegratiestoornissen, MCDD. Allemaal vallend onder de overhuivende noemer ASS (Autisme Spectrum Stoornis). ,,Een mens kan vele beperkingen hebben,'' schrijft Ernst Bergboer in het boek 'Autist op Weg (in werkelijkheid)' over de kinderen van school De Zonnehoek. De maatschappij is harder geworden, een kind dat autistische trekjes ver....

 • NOS journaal besteedt aandacht onderwijs aan kinderen met autisme
  Het NOS journaal met een reportage ruim aandacht het onderwijs aan kinderen met autisme. De uitzending concentreerde zich op de Pleinschool Helder in Eindhoven. De indruk werd gewekt dat de school ‘de eerste en enige autistenschool in Nederland’ zou zijn.Lees verder > >....

 • Themadagdag autisme & communicatie
  Een studiedag met Colette de Bruin, gedragsdeskundige autisme, trainer Geef me de 5. Rianne van Lagen, orthopedagoog, trainer Geef me de 5. Erna Teunissen, gedragsspecialist & opleider VIT - ASS. Datum en tijd 6 juni 2008 9.30 – 16.30 uur Waar Bethelkerk, Drachten KostenE 95,- Meer informatie Autisme anders bekeken....

 • Google SketchUp en autisme
  In samenwerking met een school en de vereniging voor Autisme in de Verenigde Staten ontwikkelde Google het project Spectrum.  In het project Spectrum werken kinderen met ASS met de software Sketchup van Google. Hiermee kunnen 3D beelden worden gemaakt. Veel mensen gebruiken het voor het maken van 3D gebouwen in Google Earth. Het idee achter project spectrum is dat mensen met autisme erg visueel in....

 • Nieuwe verhalenbundel over Jelmer
  Inge Ketelaar-Blokpoel werkte voorheen als groepsleerkracht in het basisonderwijs en is momenteel werkzaam als activiteitenbegeleidster in een dagcentrum voor verstandelijk gehandicapten. Zojuist verscheen haar tweede verhalenbundel over haar jongste zoon Jelmer met een stoornis in het autisme spectrum.   Het boek heet: Jij begrijpt mij, hè mam! en bevat verhalen, waarin voor de lezer helder wordt....

 • De spraakmakende film over (cyber) pesten en autisme
  Ben X is anders. Zijn leven zit vol vreemde rituelen. Hij lijkt te leven in zijn eigen wereld, die zich voor een groot deel afspeelt in cyberspace. In werkelijkheid gaat hij dagelijks door een ware hel op school. Het LNA roept docenten via een flyer op met hun klas te gaan kijken.  De film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. In Gent is er een jongen van het Gravensteen gesprongen. Men denkt ....

 • Workshop autigym
  De workshop autigym is een 3 uur durende workshop die zowel theoretisch als praktisch handvatten geeft voor het gymmen met autistische leerlingen. Deze workshop wordt gegeven door de vakleerkracht bewegingsonderwijs van ZML school De Alk, Ingrid Ott. Zij werkt dagelijks in de gymles met een door haar ontwikkelde autigymmethode. Theoretisch wordt het gymverhaal ondersteunt door steunpuntmedewerker ....

 • LNA conferentie PO  ‘Vroeg geleerd met autisme!’
  Meld u nu aan voor de LNA conferentie ‘Doorleren met autisme!’ op 17 januari 2008 en ga naar de voorpremière van Ben X, de spraakmakende film over (cyber)pesten en autisme. Naar keuze op 4 november in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven of Utrecht. Zolang de voorraad strekt! Autisme wordt op steeds jongere leeftijd gediagnosticeerd. Daardoor is vaak op de basisschool al bekend dat er sprak....
Permanente Link

26/11/2007 - Nieuws afkomstig van www.autisme-nva.nl

Nieuws van www.autisme-nva.nl

 

 

Permanente Link

25/11/2007 - Belastingvoordeel voor gehandicapten

Doe aangifte inkomstenbelasting!

Hier volgt informatie afkomstig van een website die u niet moet vergeten!

 

http://www.belastingvoordeelvoorgehandicapten.nl/

 

Handleiding bij de aangifte over het jaar 2006 (en 2007) 

Het leven is al duur genoeg. U hebt te maken met een handicap, chronische ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dan zijn de gewone dingen van het leven voor u vaak duurder dan voor anderen. Bovendien betaalt u eigen bijdragen voor zorg, hulpmiddelen, voorzieningen, aanpassingen en behandelingen. U kunt een deel van die kosten terugkrijgen. Doe aangifte inkomstenbelasting. Dat kan u een flink belastingvoordeel opleveren. Ook als u een laag inkomen hebt. Zelfs als u weinig of geen aantoonbare extra kosten hebt. Deze website helpt u op weg.

 

Hebt u Wajong of een lage WAO of WIA uitkering? Dan krijgt u altijd geld terug, ook als u geen aantoonbare kosten hebt gemaakt. Kunt u aantonen dat u zelf veel hebt betaald aan medische behandelingen en eigen bijdragen voor zorg, hulpmiddelen, aanpassingen of voorzieningen? Dan kan de aangifte inkomstenbelasting voor u erg gunstig uitpakken. Uw belastingvoordeel kan oplopen tot honderden, soms duizenden euro's. U krijgt dan veel geld terug van de Belastingdienst. Haal dat belastingvoordeel naar u toe. U kunt het goed gebruiken. U hebt er recht op.

 

Deze website
In de aangifte inkomstenbelasting vindt u drie aftrekposten die vooral van belang zijn voor mensen met een handicap, chronisch zieken, (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten en mensen met psychiatrische problemen. Deze website geeft uitgebreide informatie over deze drie aftrekposten: (1) uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, (2) ziektekosten en andere buitengewone uitgaven en (3) uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapten.
Deze website volgt de elektronische aangifte voor particulieren op de voet. U kunt deze website dus gebruiken als een uitgebreide hulp bij die elektronische aangifte. Ook als u een aangiftebiljet op papier invult, herkent u de verschillende posten gemakkelijk. Waar mogelijk krijgt u tips om het maximale voordeel uit uw aangifte te halen. Op de verschillende rekenvellen kunt u alvast een indruk krijgen hoeveel belastingvoordeel er voor u te halen is.

 

2006 en 2007
Alle gegevens op deze website hebben betrekking op het belastingjaar 2006, waarover u aangifte doet in het voorjaar van 2007. Waar mogelijk zijn de bedragen voor het belastingjaar 2007 (waarover u aangifte doet in het voorjaar van 2008) al tussen haakjes vermeld. In januari 2008 wordt deze website helemaal herzien en actueel gemaakt voor de aangifte inkomstenbelasting over het belastingjaar 2007. 

 

Hulp bij de aangifte
Komt u er zelf niet uit, vraag dan om hulp bij de aangifte bij uw belangenorganisatie. Allerlei organisaties kunnen u helpen bij het goed invullen van uw aangifte. Ook een aantal patiëntenverenigingen en gehandicaptenorganisaties geeft belastingadvies aan leden en kan u helpen bij het invullen van uw aangifte. Adressen vindt u op de website Aangifte loont.

 

Word lid!
Wilt u informatie, advies of ondersteuning over andere onderwerpen die met de handicap, ziekte of arbeidsongeschiktheid te maken hebben? Wilt u lotgenoten ontmoeten en ervaringen uitwisselen? Neem dan contact op met een patiëntenvereniging of gehandicaptenorganisatie en word lid! U vindt hun adressen op de websites van de CG-Raad en de Federatie van Ouderverenigingen.

Uitgave
Deze website is een initiatief van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad), en de Federatie van Ouderverenigingen (FvO). Deze website is mede mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds, het Fonds verstandelijk gehandicapten en het VSBfonds.

Permanente Link

23/11/2007 - Scriptie Hulpverlening PDD-nos

Scriptie Hulpverlening PDD-nos

De scriptie Hulpverleniong PDD-nos is door ons ontvangen van Andrea Brummel die een onderzoek heeft gedaan naar de hulpverlening voor ouders en kinderen die te maken hebben met pdd-nos. Wij hebben daar zelf ook onze medewerking aan verleend en met toestemming van haar kunt u de scriptie lezen door hier te klikken. Dringend verzoek om toestemming aan Andrea te vragen wanneer u de scriptie wil verspreiden, printen e.d.

 

Andrea werkt inmiddels als ambulante begeleidster en hoopt in de toekomt meer onderzoek te kunnen verrichten naar de hulpverlening op het gebied van autisme aanverwante zaken.

Permanente Link

23/11/2007 - Veranderingen GGZ vanaf januari 2008

Op 1 januari 2008 wordt de geneeskundige GGZ onderdeel van de Zorgverzekeringswet. Vanaf 1 januari 2008 zal het zorgkanbtoor niet langer een PGB toekennen voor de functies Activerende Begeleiding en Verpleging als in uw inidcatiebesluit staat vermeld dat een u een indicatiebesluit hebt met als enige grondslag psychiatrische aandoening of psychische stoornis.

Lees meer hierover in Wijzigingen GGZ 2008

 

Lees hier meer over wat er wordt overgeheveld van de AWBZ naar de nieuwe Zorgverzekeringswet

 

Naast de GGZ wijzigingen wordt namelijk ook de 10% overheveling naar het nieuw jaar van het vorig budget afgeschaft. Dit betekent dat wanneer u een restant bedrag hebt over uw budget van 2007 boven het vrij-besteedbare bedrag van maximaal € 2500 (afhankelijk van de hoogte van uw budget) daar geen 10% wordt overgeheveld naar het budget van 2008!

Permanente Link

Over mij

Links

Home
Bekijk mijn profiel
Archief
Pagina 1 van 1
Laatste Pagina | Volgende Pagina